Prof. Dr. Mehmet İşyar – Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru

Omuz Protezleri

Omuz protezleri, omuz ekleminin ciddi hasar gördüğü veya hastalıklar nedeniyle işlevini kaybettiği durumlarda kullanılan cerrahi bir tedavi seçeneğidir. Omuz eklemi, üst kol kemiği (humerus) ile omuz blade (skapula) arasındaki bağlantıdır ve kolun çeşitli yönlere hareket etmesini sağlar. Omuz protezi cerrahisi, omuz eklemi üzerindeki yıpranmış veya hasar görmüş olan doğal eklem yüzeylerini yapay implantlarla değiştirme işlemidir. […]

Omuz Artroskopisi

Omuz artroskopisi, omuz ekleminin içini gözlemlemek, teşhis etmek ve tedavi etmek amacıyla kullanılan minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. Bu yöntem, bir artroskop adı verilen ince bir tüp ve kamera ile omuz ekleminin içine bakarak gerçekleştirilir. Omuz artroskopisi, omuz ağrısı, yaralanmalar, sıkışma sendromları veya diğer omuz problemlerinin teşhis ve tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Omuz artroskopisi şu […]

Kronik Anterior İnstabilite Ve İnterior Sıkışma (İmpingement) Sendromu

Kronik anterior instabilite ve interior sıkışma sendromu, omuz ekleminde ortaya çıkan iki farklı ancak bazen bir arada bulunan sağlık sorunlarını ifade eden bir terimdir. Bu iki durum, omuz eklemi çevresindeki tendonlar, kaslar ve bağ dokuları ile ilişkilidir ve genellikle omuzun aşırı kullanımı veya travmatik olaylar sonucu meydana gelir. Kronik Anterior İnstabilite: Bu durum, omuz ekleminin […]

Slap Lezyonu

SLAP lezyonu (Superior Labrum from Anterior to Posterior lezyonu), omuz ekleminin içinde yer alan bir yaralanma veya hasar türünü ifade eder. Bu yaralanma, omuzun üst kısmındaki labrum adı verilen doku bölgesini etkiler. Labrum, omuz eklemi çevresinde bulunan ve eklemi daha fazla stabilize eden bir halka benzer dokudur. SLAP lezyonları genellikle tekrarlayan omuz hareketleri, aşırı kullanım, […]

Donmuş Omuz Sendromu

Donmuş omuz sendromu, omuz eklemi etrafındaki dokuların iltihaplanması ve kalınlaşması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Tıp literatüründe “adhesive kapsülit” olarak da adlandırılan bu sendrom, omuz ekleminin hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayan ve şiddetli ağrıya neden olan bir sağlık sorunudur. Donmuş omuz sendromunun belirtileri genellikle üç aşamada ortaya çıkar: Donma Aşaması: Bu aşamada omuz eklemi hareketleri […]

Rotator Kılıf (Manşet- Cuff) Yırtıkları

Rotator kılıf yırtıkları, omuz eklemini çevreleyen dört önemli tendonun (supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subscapularis) yırtıldığı veya hasar gördüğü bir ortopedik sorundur. Bu tendonlar, rotator kılıf olarak adlandırılan bir yapı oluştururlar ve omuz eklemi hareketlerini sağlayan ve kolun omuzdan uzaklaştırılmasını, döndürülmesini ve yukarı kaldırılmasını sağlayan önemli kasları ve bağları içerir. Rotator kılıf yırtıkları, genellikle omuz […]

Omuz Çıkıkları

Omuz çıkıkları, omuz eklemindeki kemiklerin normal yerinden çıkması veya yer değiştirmesi sonucu oluşan bir ortopedik sorundur. Omuz eklemi, kolun gövdeye bağlandığı ve birçok yönde hareket edebilen bir eklemdir. Bu hareketlilik, omuz ekleminin stabilitesini sağlayan bir dizi kemik, bağ, kas ve kıkırdak yapısının karmaşıklığına dayanmaktadır. Ancak omuz ekleminin bu doğal hareketliliği, aynı zamanda omuz çıkıklarının da […]